بازار شهروند تهران آرایشگاه کودک سرزمین رویا در تهران

آرایشگاه کودک سرزمین رویا در تهران

  آرایشگاه سرزمین رویا
  021-22001077
  22435322- 021
 
 
  telegram  
  تهران - زعفرانیه - آصف - خیابان رضا علی حسینی - بن بست 111 - پلاک 4

توضیحات

آرایشگاه کودک سرزمین رویا در تهران

آرایشگاه تخصصی کودک سرزمین رویا در سال 1388 برای اولین باردر ایران افتتاح شد

هدف از ایجاد این آرایشگاه ایجاد فضای مختص کودکان با امکانات و تجهیزات مخصصوص به کودکان و به دور از آلودگی ها

و فضای نامناسب محیط بزرگسالان برای کودکان بود

  • موقعیت روی نقشه

    آرایشگاه کودک سرزمین رویا در تهران

    برچسب ها