بازار شهروند اروميه فرآورده های بتنی رضا زاده در ارومیه

فرآورده های بتنی رضا زاده در ارومیه

  آقای رضا زاده
  044-14852550
 
 
 
 
  telegram  
  instagram  
  اروميه - جاده سرو روستاي حاجي آباد

توضیحات

فرآورده های بتنی رضا زاده در ارومیه

تولید تیرچه و بلوک 

انواع یونولیت 

  • موقعیت روی نقشه

    فرآورده های بتنی رضا زاده در ارومیه آدرس فرآورده های بتنی رضا زاده در ارومیه شماره تماس فرآورده های بتنی رضا زاده در ارومیه

    برچسب ها