بازار شهروند اردبيل عمده فروشان مواد غذایی

سوپر پروتئینی حاجی زاده در اردبیل

4018 عمده فروشان مواد غذایی اردبيل اردبيل – پیرعبدالملک - روبروی مسافرخانه صداقت - پلاک ثبتی 2922 آبی 183 سوپر پروتئینی حاجی زاده در اردبیل میگو ، ماهی ، مرغ ، گوشت گوسفندی  تخم مرغ ، تخم ... اطلاعات بیشتر ...