بازار شهروند اصفهان جرثقیل و لیفتراک

اجاره و خدمات جرثقیل امیر کبیر در اصفهان

4541 جرثقیل و لیفتراک اصفهان اصفهان - منطقه صنعتی امیرکبیر - خیابان مشیرالدوله اجاره و خدمات جرثقیل امیر کبیر در اصفهان مجهز به لیفتراک های ۲ و ۵ تن  با کادری حرفه ... اطلاعات بیشتر ...