بازار شهروند مشهد لوازم و ظروف کرایه

گروه پذیرایی و اجناس کرایه و کرایه چی مصطفی

7730 لوازم و ظروف کرایه مشهد مشهد- رضاشهر- بلوار رضوی- نبش رضوی 24 اجناس کرایه مصطفی بزرگترین مرکز اجاره شیکترین تجهیزات نمایشگاهی، اجاره تجهیزات پذیرایی آشپزی و پذیرایی از ... اطلاعات بیشتر ...

کرایه چی ونوس در مشهد

324 لوازم و ظروف کرایه مشهد مشهد- کوهسنگی- دکتر بهشتی 31 کرایه ظروف و میز و صندلی و ... اطلاعات بیشتر ...

کرایه چی فردوسی مشهد

7129 لوازم و ظروف کرایه مشهد کرایه انواع : فرش، میز، صندلی، داربست، طاق گل، چادر، لوازم روشنایی و لوازم صوت ( باند و اکو ... اطلاعات بیشتر ...