بازار شهروند تهران کاریابی و اشتغال زائی

شرکت تعاونی بارثاوا مهر رضا در تهران

4436 کاریابی و اشتغال زائی تهران تهران- اتوبان چمران- شمال به جنوب- بعد از ولنجک- قبل از ورودی یادگار امام( ره)- ساختمان بهاران قدم نهادن درمسیر فرهنگ  و هنر، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و استوار، بصیرتی دین مدار و ... اطلاعات بیشتر ...