بازار شهروند تهران مراکزتوانبخشی وترک اعتیاد

مرکز توانبخشی و ترک اعتیاد در تهران

3491 مراکزتوانبخشی وترک اعتیاد تهران تهران - بلوار كشاورز ـ روبروی پارك لاله ـ مجتمع پزشكی لاله ـ شماره 262 ـ طبقه اول غربی   مركز ترك اعتياد آتیه این مرکز زیر نظر سازمان بهزیستی با کادری مجرب، پزشک درمان اعتیاد، پزشک مشاور، ... اطلاعات بیشتر ...