بازار شهروند اروميه اتوبار و باربری

شرکت باربری جوان در ارومیه

4379 اتوبار و باربری اروميه آذربایجان غربی – ارومیه - خیابان قاسمیه - نبش 4 راه مظاهری شرکت باربری جوان  در ارومیه سریع ، ایمن ، مطمئن  پشتیبانی ۲۴ ساعته ، دارایی کادری با تجریه و ... اطلاعات بیشتر ...

وانت بار آذر بار در ارومیه

4380 اتوبار و باربری اروميه آذربایجان غربی – ارومیه - خیابان صائب تبریزی - روبروی آموزشگاه مهدی وانت بار آذر بار در ارومیه تخصصی ترین اتو بار در حمل اثاثیه منزل  دارای مجوز ... اطلاعات بیشتر ...