بازار شهروند كرج کبابی و حلیم

کبابی و حلیم آرين در کرج

3973 کبابی و حلیم كرج کرج - مهر شهر - بلوار ارم - كوي زنبق- نبش نرگس کباب سرای آرين با پرسنلی مجرب  با انواع کباب و ... اطلاعات بیشتر ...