بازار شهروند مشهد چشم پزشک

دکتر ابوالقاسم مشیر فلسفی متخصص و جراحی بیماری های چشم در مشهد

6477 چشم پزشک مشهد مشهد – سیمتری طلاب – مفتح 5 – جنب داروخانه دکتر شیرازی معاینه چشم زیر نظر جراح و متخصص چشم دارای بورد تخصصی ناسیونال تعیین نمره عینک ، درآوردن جسم خارجی از چشم ، تجویز ... اطلاعات بیشتر ...

دکتر محمد صادق اسکندری فرد در مشهد

8387 چشم پزشک مشهد مشهد-احمدآباد- نبش عارف 1 – ساختمان آزاده- طبقه دوم جراح و متخصص بیماریهای چشم عمل جراحی فیکو ( آب مروارید) طرف قرارداد با تمامی بیمه ها رفع نیاز عینک به وسیله ... اطلاعات بیشتر ...