بازار شهروند يزد کبابی و حلیم

کبابی و حلیم صداقت در یزد

3799 کبابی و حلیم يزد یزد - جاده تفت (بلوار جانباز) - رو به روی سپاه الغدیر یزد   کباب سرای ... اطلاعات بیشتر ...